Business picture

Welkom bij Mecus Ruimtelijke Ontwikkeling

Mecus adviseert op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en helpt haar opdrachtgevers om projecten te realiseren. Door focus op het proces en aandacht voor de belangen van de stake holders in het proces. Mensen en focus.

De activiteiten van Mecus richten zich op de volgende disciplines:

Ruimtelijke ontwikkeling

ANALYSE EN STRATEGIE POSITIES

Procesmanagement

Kijk bij "over Mecus" voor een nadere omschrijving van de activiteiten.

Een veranderende maatschappij vraagt om een vernieuwende aanpak